Skip to main content

Nuk mund ta përdor më funksionin “Out-of-home” në telefonin tim Android (OS 4.4 ose version më të vjetër)

Që prej gushtit 2018, siguria e serverit është përmirësuar, duke e bërë të pamundur që telefonat Android me sistem operativ 4.4 ose më të vjetër të lidhen me renë kompjuterike. Kjo ndodh sepse sistemet operative nuk mbështesin standardet më të fundit të sigurisë. Nëse ende zotëroni një telefon Android me sistem operativ 4.4 ose më të vjetër, përdorni regjimin lokal brenda shtëpisë për të kontrolluar njësitë e Daikin.