Skip to main content

Nuk mund të fus një fjalëkalim “Out-of-home” gjatë konfigurimit “Out-of-home”.

Mund të përdoren vetëm fjalëkalimet me karaktere a-z, A-Z dhe 0-9. Gjatësia e fjalëkalimit duhet të jetë 8 deri 16 karaktere.