Skip to main content

Nuk mund të shtoj veprime te kohëmatësi, butoni “+” nuk është i disponueshëm. Pse?

Mund të ruani deri në 42 veprime (maksimumi 6 në ditë) te kohëmatësi i programimit. Kur janë programuar tashmë 6 veprime për një ditë të caktuar, ju nuk do të jeni në gjendje të shtoni më shumë veprime. Fshini të paktën 1 veprim që të jeni në gjendje të shtoni një veprim të ri.