Skip to main content

Nuk mund të hyj te cilësimet e “WLAN connection”, “Out-of-home”, “Child lock” ose “Time” për përshtatësin tim WLAN.

Një përdorues tjetër kontrollon njësinë e brendshme, p.sh. përmes telekomandës me rreze infra të kuqe ose përmes telefonit tjetër smartphone. Prisni pak minuta dhe provoni sërish.