Skip to main content

Nuk mund të hyj te cilësimet e “WLAN connection”, “Out-of-home”, “Child lock” ose “Time” për përshtatësin tim WLAN.

Sigurohuni që telefoni smartphone të jetë i lidhur me të njëjtin rrjet me valë si përshtatësi WLAN dhe sigurohuni që të mos jeni identifikuar në llogarinë tuaj “Out-of-home”.

Këto cilësime nuk janë të disponueshme kur jeni lidhur me llogarinë tuaj “Out-of-home”.