Po përpiqem të shtoj një njësi në llogarinë time të përdoruesit, por aplikacioni dështon vazhdimisht. Çfarë të bëj?

Në raste të rralla, aplikacioni nuk arrin të regjistrojë njësinë tuaj dhe ta shtojë në llogarinë tuaj të përdoruesit. Në raste të tilla, ju lutemi kontrolloni pikat e mëposhtme:

a. Kontrolloni që jeni lidhur me internetin

b. Provoni përsëri

c. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me instaluesin tuaj ose departamentin e shërbimit të Daikin

34_0.jpg
34_1.jpg
34_2.jpg

Kur riprovoni të shtoni një njësi në llogarinë tuaj të përdoruesit, mund të ndodhë që aplikacioni ju informon që kjo njësi “është shtuar tashmë në llogarinë e një përdoruesi tjetër”. Mos u shqetësoni, kjo nuk ka ndodhur në renë kompjuterike. Por, duhet të shkëputni njësinë përpara se të provoni ta shtoni përsëri.

34_3.jpg
34_4.jpg

Nëse serveri kryesor DNS nuk është i disponueshëm, portëkalimi i rrjetit nuk do të jetë në gjendje të lidhet me renë kompjuterike/internetin. Portëkalimi i rrjetit asnjëherë nuk do të përdorë një server dytësor DNS.

Nëse jeni përdorues beta ose i përfshirë në testim, sigurohuni që portëkalimi i rrjetit dhe aplikacioni të përdorin të njëjtin mjedis të resë kompjuterike.