Skip to main content

Po përpiqem të shtoj një njësi në llogarinë time të përdoruesit, por aplikacioni nuk arrin të bëjë lidhjen me njësinë. Çfarë të bëj?

Mbyllni të gjitha aplikacionet, Daikin Residential Controller DHE Daikin Online Heating Controller që po ekzekutohen në pajisjen tuaj celulare, dhe hapni përsëri aplikacionin Daikin Residential Controller. Nëse kjo nuk e zgjidh problemin, provoni të rindizni njësinë dhe/ose portëkalimin e rrjetit, ose kontaktoni me instaluesin.