Skip to main content

Po përpiqem të shtoj një njësi në llogarinë time, por njësia është e lidhur tashmë me një llogari tjetër. A mund të më ndihmoni?

Mund t’i shkëputni njësitë nga llogaritë (e tjera) duke ndjekur udhëzimet e “Shto njësi”.

Kini parasysh se kur shkëputni një njësi nga një llogari (tjetër), nuk mund ta kontrolloni më atë nga ajo llogari.

Nga ekrani “Njësia është shtuar tashmë”, prekni tre pikat dhe shkëputeni njësinë.