Skip to main content

Si e sinkronizon përshtatësi WLAN orën dhe datën?

Kur përshtatësi WLAN lidhet me një rrjet me valë me lidhje me internetin, përshtatësi WLAN do të sinkronizojë datën dhe orën me një server kohor (GMT). Përshtatësi WLAN e kompenson këtë orë me cilësimin e zonës kohore dhe (nëse aplikohet) me orën verore.

Kur përshtatësi WLAN nuk lidhet me një rrjet me valë me lidhje me internetin, përshtatësi WLAN e sinkronizon orën dhe datën me telefonin smartphone të lidhur.

1 Për të hyrë te informacioni “Time”:

  1. Zgjidhni njësinë në aplikacionin për smartphone.
  2. Shkoni te cilësimet e përshtatësit (ikona “Gear” në këndin e djathtë lart).
  3. Zgjidhni “Time”.

Një përdorues tjetër kontrollon njësinë e brendshme, p.sh. përmes telekomandës me rreze infra të kuqe ose përmes telefonit tjetër smartphone. Prisni pak minuta dhe provoni sërish.