Skip to main content

Si ta rivendos portëkalimin e rrjetit në gjendje fabrike?

Kini parasysh se nëse e vendosni portëkalimin e rrjetit në gjendje fabrike, do të fshihen të gjitha cilësimet. Duhet të konfiguroni sërish portëkalimin e rrjetit që t’u përshtatet preferencave tuaja.

Cilësimet që rivendosen:

 • Lidhja e rrjetit të shtëpisë (cilësimet e LAN-it)
 • Emri i njësisë dhe ikona
 • Lidhja mes portëkalimit të rrjetit dhe llogarisë së përdoruesit

Për të rivendosur portëkalimin e rrjetit në gjendje fabrike:

 1. Trokitni butonin e shtimit (shenja plus).
 2. Zgjidhni njësinë të cilës doni t’i rivendosni portëkalimin e rrjetit.
 3. Trokitni portëkalimin e rrjetit që doni të rivendosni.
  1. Nëse njësia është shtuar tashmë në llogarinë tuaj --> njësia do të listohet si “Njësi të tjera në rrjetin tuaj”. Vazhdoni te hapi 4.
  2. Nëse njësia nuk është shtuar në llogarinë tuaj --> njësia do të listohet si “Njësi të reja në rrjetin tuaj”. Në fillim shtoni njësinë në llogari, më pas filloni përsëri në hapin 1.
 4. Njësia mund të kërkojë përditësim të firmuerit. Nëse është kështu, kryejeni përditësimin.
 5. Në ekranin “Njësia është shtuar tashmë”, prekni tre pikat.
 6. Zgjidhni “Rivendos në gjendje fabrike” dhe konfirmoni.