Skip to main content

Si t’i shtoj njësitë në llogarinë time të përdoruesit?

Në fillim, kontrolloni që data e vendosur në ndërfaqen e përdoruesit të njësisë të jetë konfiguruar saktë. Nëse data nuk është e saktë, portëkalimi i rrjetit nuk do të jetë në gjendje të konfigurojë një lidhje të sigurt me renë kompjuterike dhe nuk do të jeni në gjendje të shtoni njësi në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Ju mund të shtoni deri në 60 njësi në një llogari përdoruesi. Për të shtuar njësinë në llogarinë tuaj, sigurohuni që pajisja juaj celulare të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet që është lidhur njësia. Sigurohuni që njësitë që dëshironi të shtoni në llogarinë tuaj të jenë të dukshme në aplikacion.

1. Trokitni butonin e shtimit (shenja plus). Nëse kjo është njësia e parë që po shtoni, mund të trokisni gjithashtu te “Le të shtojmë pajisjen tuaj të parë!”.

2. Zgjidhni njësinë që doni të shtoni

3. Ndiqni udhëzimet në aplikacion

Nëse njësia nuk është e listuar në seksionin “Njësitë e reja në rrjetin tuaj”, atëherë sigurohuni për më poshtë:

  • Pajisja juaj celulare të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet që është lidhur njësia.
  • Portëkalimi të jetë inicializuar plotësisht.