Skip to main content

Lidhja me pikën e aksesit me valë Daikin vazhdon të dështojë

Ju lutemi sigurohuni që të jeni në afërsi të portëkalimit me valë Daikin kur kryeni procedurën e regjistrimit. Aplikacioni ONECTA përmban një udhëzim hap pas hapi se si të aktivizohet pika e aksesit për portëkalimin tuaj me valë të Daikin.


Zgjidhje e përkohshme për përdoruesit e iOS 15:

Aplikacioni ONECTA 2.7.0 , 3.0.2 dhe 3.1.0 paraqet probleme me lidhjen drejt pikës së aksesit me valë Daikin. Për t’u lidhur me sukses, ju lutemi ndiqni hapat vijues:

  • Përditësoni aplikacionin në versionin 3.1.0 ose më të ri
  • Çaktivizoni të dhënat celulare (3G/4G/..) në telefonin tuaj iPhone
Çaktivizoni të dhënat celulare
  • nisni komisionimin e njësisë suaj Daikin përmes aplikacionit ONECTA.

Nëse keni ngecur në ekranin “po lidhet me pajisjen” ose nëse shikoni ekranin “lidhja dështoi”, ju lutemi aplikoni zgjidhjen e mësipërme.

Po lidhet me pajisjen
Lidhja dështoi