Skip to main content

A mund ta ndryshoj emrin e programeve të vetëprogramuara me aplikacionin Daikin Residential Controller ashtu si me ndërfaqen e përdoruesit të njësisë Daikin Altherma?

Aktualisht, nuk mund të ndryshohet emri i programeve të vetëprogramuara nga aplikacioni Daikin Residential Controller.