Skip to main content

A mund të na sëmurë kondicioneri?

Mund t’ju sëmurë vetëm një sistem kondicioneri i mbajtur keq. Një sistem kondicioneri i mirëmbajtur mund të rezultojë vetëm në mjedis më të shëndetshëm.

Lagështia
Duke qenë se kontrollon nivelet e lagështisë, reduktohet rritja e parazitëve të ajrit dhe mykut. Kondicioneri e mban nivelin e lagështisë në 40 - 60% gjë që është pozitive për personat me alergji.

Ajrosja
Kondicioneri mund të ketë ajrosje të integruar. Ajrosja mekanike po bëhet gjithnjë e më shumë e rëndësishme për shkak të mënyrës se si janë ndërtuar shtëpitë ditët e sotme. Furnizimi me ajër të freskët parandalon sindromën e sëmundjes nga ndërtesa.

Filtrimi
Të gjitha njësitë janë të pajisura me filtër. Në varësi të llojit të sistemit dhe nevojave të klientit, lloji i filtrit mund të variojë. Efikasiteti i filtrit shkon nga kapja e pluhurit dhe grimcave deri te pluhuri i imët dhe poleni, bakteret, viruset dhe aromat e këqija, dhe madje edhe mikrobet dhe tymi.
Është e rëndësishme që filtrat të zëvendësohen gjatë një periudhe fikse kohe. Kur zëvendësoni filtrat shumë vonë, rrezikoni që filtrat e mbingopur të fillojnë të shpërndajnë bakteret në vend që t’i kapin ato.

Korrentet
Kur pajisja përzgjidhet në mënyrën e duhur, nuk do të ketë korrente. Kjo është puna e specialistëve dhe duhet të llogaritet nga një instalues. Një sistem me kapacitet tepër të ulët, nuk do të jetë në gjendje të arrijë temperaturën e dëshiruar. Një sistem me kapacitet tepër të lartë do të sjellë korrente dhe luhatje të temperaturave.