Skip to main content

Gjatë përditësimit të firmuerit të portëkalimit të rrjetit, shfaqet një kod gabimi në ndërfaqen e përdoruesit të njësisë. Çfarë të bëj tani?

Gjatë përditësimeve të firmuerit, portëkalimi i rrjetit ndalon komunikimin me ndërfaqen e përdoruesit. Si efekt anësor, ndërfaqja e përdoruesit do të shfaqë një kod gabimi. Kur portëkalimi i rrjetit është plotësisht i përditësuar, komunikimi do të rinisë dhe gabimi do të zhduket nga ndërfaqja e përdoruesit.

BRP069A6x:

Pritet që kodi i gabimit “U8-01” të shfaqet përkohësisht në ndërfaqen e përdoruesit.

DRGATEWAYAA:

Pritet që kodi i gabimit “U4-66” të shfaqet përkohësisht në ndërfaqen e përdoruesit.