Skip to main content

Njoftim për kukit

Modifikuar për herë të fundit: 15 janar 2019

1. Kukit

Kur vizitoni këtë uebsajt, ne mund të vendosim informacione të caktuara në kompjuterin tuaj ose në pajisjen tuaj celulare në formën e një “kuki”; kjo na jep mundësinë që t’ju njohim (kur lexojmë kukin) automatikisht herën tjetër që vizitoni.

Kukit mund të na ndihmojnë në një numër mënyrash. Për shembull, mund të na japin mundësinë ta përshtatim këtë uebsajt në mënyrë që t’u përshtatet nevojave tuaja ose për të ruajtur fjalëkalimin tuaj në mënyrë që të mos e vendosni sërish çdo herë.

Në matricën e disponueshme këtu ju do të gjeni një pamje të përgjithshme të kukive që ne përdorim në këtë uebsajt specifik. Më poshtë do të gjeni qëllimin, datën e skadimit dhe natyrën e këtyre kukive.

Ju mund të zgjidhni të pranoni ose refuzoni kukit. Më poshtë jepen opsionet tuaja për të menaxhuar se cilat kuki mund të vendosen ose lexohen prej nesh nga kompjuteri ose pajisja juaj celulare. Kur ju nuk i pranoni kukit që përcaktohen këtu si "Rreptësisht e nevojshme", vizita juaj në këtë uebsajt nuk do të bëhet e mundur. Nëse refuzoni kuki të tjera, disa oferta, veçori ose burime të uebsajtit tonë mund të mos funksionojnë mirë dhe juve mund t’ju shkaktohet humbje e prakticitetit ose e funksioneve.

2. Llojet e kukive

Llojet e mëposhtme të kukive mund të përdoren gjatë vizitës suaj në këtë uebsajt:

Kohëzgjatja e ruajtjes
Shpjegimi i kukit
SesioniFshihet automatikisht kur ju mbyllni shfletuesin
E vazhdueshmeQëndron e ruajtur në pajisjen tuaj fundore derisa të arrijë datën e skadimit siç përkufizohet këtuPala përgjegjëseShpjegimi i kukit
Pala e parëVendoset nga kontrolluesi i të dhënave (ose një prej përpunuesve të tyre) që operon uebsajtin që ju vizitoni, siç përcaktohet nga URL-ja që zakonisht shfaqet në shiritin e adresës së shfletuesit (që do të thotë: vendoset prej nesh)
Palët e tretaVendoset nga kontrolluesit e të dhënave që nuk e operojnë uebsajtin që ju vizitoni aktualisht (që do të thotë: nuk vendoset prej nesh)

3. Kategoritë e kukive

Lloji i kukit

Opsionet e menaxhimit

Rreptësisht e nevojshme – do të thotë se nëse këto kuki çaktivizohen, nuk do të mund të vizitoni uebsajtin

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse hiqni apo çaktivizoni këto kuki, nuk do të mund të vizitoni uebsajtin

Funksionale – do të thotë se nëse këto kuki çaktivizohen, ne nuk do të kemi mundësinë t’jua ofrojmë funksionet ashtu siç kërkohen prej jush

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Monitorimi i plugineve sociale – do të thotë se janë kuki të palëve të treta (rrjeteve sociale) që përdoren nga modulet e plugineve sociale të integruara prej nesh në këtë uebsajt që nuk janë funksionale, por përdoren për të monitoruar individët për qëllime të tilla si reklamat sipas sjelljes, analitikë dhe kërkime tregu

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Reklamat e palëve të treta – do të thotë se kuki të palëve të treta përdoren për reklama dhe qëllime të tilla si reklamat sipas sjelljes, kufizimin e shpeshtësisë së shfaqjes së reklamave, regjistrime financiare, partneritete reklamuese, zbulim të mashtrimeve me klikimet, analiza kërkimore dhe tregu, përmirësime të produkteve dhe korrigjim të defekteve në kod

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Analitika e palës së parë – do të thotë se janë kuki të krijuar nga ky uebsajt për të na mundësuar të marrim statistika rreth vizitorëve të këtij uebsajti (p.sh. numri i vizitorëve unikë, monitorimi i problemeve të navigimit në uebsajt, zbulimi i fjalëve kyçe të përdorura më shpesh në makineritë e kërkimit…)

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt.

Analitika e palës së tretë – do të thotë se janë kuki të krijuar nga palë të treta për të marrë statistika rreth vizitorëve të atyre uebsajteve (p.sh. numri i vizitorëve unikë, monitorimi i problemeve të navigimit në uebsajt, zbulimi i fjalëve kyçe të përdorura më shpesh në makineritë e kërkimit…)

4. Pamje e përgjithshme e kukive

4.1 Rreptësisht e nevojshme

Emri i kukit

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palët e treta

JSESSIONID

Kuki që përdoret nga shërbimi i uebit Apache / Tomcat për të mundësuar një sesion

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

TS110f28

Kuki që përdoret nga një mur mbrojtës aplikacioni për të mundësuar shfletimin në këtë uebsajt

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

daikinlocale (për internetin dhe portalin)

Kuki që përdoret për të ruajtur gjuhën e zgjedhur të përdoruesit në përzgjedhësin e vendit për secilin sajt. Përdoret për të ridrejtuar përdoruesin nga përzgjedhësi i vendit në gjuhën e duhur të një sajti (p.sh. “nl_BE” në sajtin “internet-be”)

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

daikinsegment (për internetin)

Kuki që përdoret për të ruajtur segmentin e zgjedhur aktualisht të përdoruesit në një sajt interneti (p.sh. instaluesi, klienti, ...). Bazuar në këtë përzgjedhje, shfaqen titujt dhe fusnotat korresponduese

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

daikinid-language

Kuki që përdoret për të ruajtur gjuhën e zgjedhur të përdoruesit në faqen kryesore të ID-së së Daikin. Bazuar në këtë cilësim, formatohet ridrejtimi i duhur për te faqja e identifikimit

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

daikinid-country

Kuki që përdoret për të ruajtur vendin e zgjedhur të përdoruesit në faqen kryesore të ID-së së Daikin. Bazuar në këtë cilësim, formatohet ridrejtimi i duhur për te faqja e identifikimit

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

IDHUB-SESSION (Trustbuilder)

Kuki që përdoret për të ruajtur ID-në e sesionit, të dhënë nga Trustbuilder

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

XSRF-TOKEN

Kjo nuk do të lejojë të tjerët që të impersonojnë identitetin e përdoruesit të identifikuar dhe të kryejnë disa veprime në uebsajte ku përdoruesi është tashmë i identifikuar.
Për më shumë informacion: https://angular.io/guide/security#xsrft

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

request-path

Kuki që përdoret për të ruajtur një faqe të mbrojtur (që një përdorues ka kërkuar ta aksesojë, që kërkon vërtetim përmes identifikimit) për t’u ridrejtuar saktësisht te kjo faqe pasi identifikimi të jetë i suksesshëm (rezervë për kukin request-landingpage-path).

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

saml_request_path

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

request-landingpage-path

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

TS0112da86 (për internetin dhe portalin)

Kuki që përdoret nga TrustBuilder

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

TS0146b514 (për portalin)

Kuki që përdoret nga TrustBuilder

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

login-token (për portalin)

Kuki që përdoret për të ruajtur tokenin për përdoruesit që janë identifikuar në Portal. Kjo do të konfirmojë se përdoruesi aktual është i identifikuar, pa qenë nevoja të identifkohet sërish.

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

labels

Kuki që përdoret për të ruajtur përkthimet e etiketave që përdoren në sajt. Këto etiketa përdoren nga bibliotekat e Javascript, si p.sh. Angular, për të pasur performancë më të mirë në mënyrë që të nevojitet vetëm 1 kërkesë te AEM për të marrë etiketat

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

tags

Kuki që përdoret për të ruajtur skedat që përdoren në sajt. Këto skeda përdoren nga bibliotekat e Javascript, si p.sh. Angular, për të pasur performancë më të mirë në mënyrë që të nevojitet vetëm 1 kërkesë te AEM për të marrë skedat

Rreptësisht e nevojshme

Sesioni

Jo

4.2 Funksionale

Emri i kukit

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palët e treta

daikin_langselection

Ruan përzgjedhjen tuaj më të fundit gjuhësore

Funksionale

E përkohshme
(1 vit)

Jo

dkProductHistory

Ruan produktet tuaja të shikuara më së fundi (productid) për të krijuar një pamje të përgjithshme të produkteve “të shikuara së fundi”

Funksionale

E përkohshme
(1 muaj)

Jo

dkProductFacets

Ruan aspektet më të fundit të përzgjedhura të produkteve për të kujtuar aspektet e përzgjedhura nga gjetësi i produkteve

Funksionale

E përkohshme
(1 ditë)

Jo

productFinder

Kuki që përdoret nga aplikacioni i gjetësit të produkteve që ruan shtegun e përzgjedhjes së produktit, nevojitet në disa shfletues për t’ju lejuar të modifikoni përzgjedhjen e produktit

Funksionale

Sesioni

Jo

compareProducts

Kuki që përdoret nga aplikacioni i gjetësit të produkteve që ruan produktin e përzgjedhur prej jush për të mundësuar funksionin e krahasimit të produkteve

Funksionale

E përkohshme
(1 vit)

Jo

informationBasket

Kuki që përdoret nga shporta e informacionit që ruan produktet e përzgjedhura prej jush për ta ruajtur listën për më vonë ose për ta dërguar me email

Funksionale

E përkohshme
(1 vit)

Jo

Formstackadmin

Kuki që kërkohet për të përdorur shërbimet e formularit të uebit Formstack

Funksionale

Sesioni

Po (Formstack)

NID

Google Cookie NID – një identifikues unik i përdorur nga aplikacionet e Google për të ruajtur informacionin e preferencës suaj

Funksionale

E përkohshme
(1 vit)

Po (Google)

PREF

Google Cookie PREF përdoret për shfletim të sigurt

Funksionale

E përkohshme
(1 vit)

Po (Google)

cookiebar_ok (për internetin)

Kuki që përdoret për të ruajtur nëse përdoruesi ka pranuar kukit në shiritin njoftues të kukive. Kjo përdoret për të përcaktuar nëse do të shfaqet ose jo shiriti njoftues i kukive. Nëse përdoruesi e ka pranuar tashmë, atëherë mos e shfaqni shiritin.

Funksionale

E përkohshme
(1 ditë)

Jo

menuClosed

Kuki që përdoret për të ruajtur nëse përdoruesi e ka mbyllur ose jo menynë në të majtë.

Funksionale

Sesioni

Jo

consent-redirect-url

Nëse një përdorues i identifikuar nuk ka dhënë ende miratimin e tij, ai ridrejtohet automatikisht te faqja e cila do të kërkojë për miratim nga ana e tij/saj. Ky kuki më pas do të ruajë URL-në ku ai përdorues po navigonte përpara se të ridrejtohej te faqja e miratimit. Pas dorëzimit të formularit në faqen e miratimit, përdoruesi do të ridrejtohet sërish te kjo faqe që është ruajtur në këtë kuki.

Funksionale

Sesioni

Jo

user-consent-field

Kuki që përdoret për të ruajtur nëse një përdorues ka dhënë ose jo miratimin e tij/saj. Kjo do të reduktojë ngarkesën për AEM sepse sistemi nuk duhet të kontrollojë gjithmonë profilin e përdoruesit në AEM me secilën kërkesë.

Funksionale

Sesioni

Jo

daikinPreferences

Kuki që përdoret për të ruajtur preferencat që ka futur përdoruesi në formular (vendin, gjuhën dhe sektorin)

Funksionale

Sesioni

Jo

daikinCookieConsent

Kuki që përdoret për të ruajtur nëse përdoruesi ka pranuar kukit në shiritin njoftues të kukive. Kjo përdoret për të përcaktuar nëse do të shfaqet ose jo shiriti njoftues i kukive. Nëse përdoruesi e ka pranuar tashmë, atëherë mos e shfaqni shiritin.

Funksionale

Sesioni

Jo

Persistence (për internetin dhe portalin)

Kuki që përdoret nga LoadBalancer për të këmbëngulur që përdoruesi të qëndrojë në të njëjtin server për sesionin aktual (sesioni i përhershëm)

Funksionale

Sesioni

Jo

_gid

Kuki që vendoset nga Google Analytics, që përdoret për të dalluar përdoruesit. Përdor kukin _gat[UID] për të përshpejtuar shpejtësinë e kërkesës

Funksionale

E përkohshme (1 ditë)

Jo

_ga

Kuki që vendoset nga Google Analytics, që përdoret për të dalluar përdoruesit. Përdor kukin _gat[UID] për të përshpejtuar shpejtësinë e kërkesës

Funksionale

E përkohshme (2 vjet)

Jo

lidc (domeni “.linkedin.com”)

Kuki që vendoset nga LinkedIn dhe që përdoret për rrugëzim

Funksionale

E përkohshme (1 ditë)

Po

bcookie (domeni “.linkedin.com”)

Kuki që vendoset nga LinkedIn dhe ruan ID-në e shfletuesit

Funksionale

E përkohshme (2 vjet)

Po

lang (domeni “.linkedin.com”)

Kuki që vendoset nga LinkedIn dhe ruan gjuhën

Funksionale

Sesioni

Po

NID (domeni “.google.es”)

Shumica e përdoruesve të Google do të kenë një kuki preferencash të quajtur “NID” në shfletuesit e tyre. Një shfletues e dërgon këtë kuki me kërkesa te sajtet e Google. Kuki NID përmban një ID unike që Google e përdor për të kujtuar preferencat tuaja dhe informacione të tjera, si p.sh. gjuhën tuaj të preferuar (p.sh. anglisht), sa rezultate kërkimi dëshironi të shfaqen për faqe (p.sh. 10 ose 20), dhe nëse dëshironi ose jo që filtri SafeSearch i Google të aktivizohet.
Google përdor kuki të tilla si NID dhe SID për të ndihmuar në personalizimin e reklamave në pronat e Google, si p.sh. Google Search.

Funksionale

E përkohshme (6 muaj)

Po

lang (domeni “.ads.linkedin.com”)

Kuki që vendoset nga LinkedIn për të ruajtur gjuhën.

Funksionale

Sesioni

Po

__cfduid (domeni “.pingdom.net”)

Kuki që përdoret për të identifikuar klientët pas një adrese të përbashkët IP dhe për të aplikuar cilësimet e sigurisë sipas çdo klienti.

Funksionale

E përkohshme (5 vjet)

Po

4.3 Monitorimi i plugineve sociale

Emri i kukit

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palët e treta

Uit

Këta kuki aktivizojnë butonat “Share” në këtë uebsajt për t’ju dhënë mundësinë të ndani në mënyrë të sigurt përmbajtje përmes emailit dhe mediave sociale

Monitorimi i plugineve sociale

E përkohshme
(1 ditë)

Po (Add This)

Dt

E përkohshme
(2 javë)

bt

E përkohshme
(2 vjet)

Loc

E përkohshme
(2 javë)

Uid

E përkohshme
(2 vjet)

_atuvc

E përkohshme
(2 vjet)

Psc

E përkohshme
(2 vjet)

K

Kukit vendosen nga Twitter kur ngarkoni një prej faqeve në këtë uebsajt që përfshijnë një listë të “Tweeteve më të fundit”

Monitorimi i plugineve sociale

E përkohshme
(2 ditë)

Po (Twitter)

_utma

E përkohshme
(2 vjet)

_guest_id

E përkohshme
(2 vjet)

_twitter_sess

Sesioni

_utmz

E përkohshme
(18 muaj)

Datr

Këto kuki mundësojnë butonat e Facebook “Like” për t’ju lejuar që të tregoni përmbajtje që pëlqeni

Monitorimi i plugineve sociale

E përkohshme
(2 vjet)

Po (Facebook)

Lu

E përkohshme
(2 ditë)

locale

E përkohshme
(2 ditë)

pa-l (për portalin)

Kuki e nevojshme për integrimin e Pinterest në uebsajt. Pinterest.com ofron një shërbim audiovizual në uebsajt.

Monitorimi i plugineve sociale

E vazhdueshme

Po

(Pinterest)

pa-l_enabled (për portalin)

E vazhdueshme

4.4 Reklamat e palëve të treta

Emri i kukit

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palët e treta

Test_cookie

Mund të vendoset nga një plugin Google DoubleClick në uebsajtin tonë për të verifikuar nëse shfletuesi juaj pranon kuki. Google DoubleClick ka për qëllim të përmirësojë reklamat drejt jush

Reklamat e palëve të treta

E përkohshme
(30 ditë)

Po (Google)

1P_JAR (domeni “.google.es”)

Kuki reklamimi e Google që përdoret për monitorimin e përdoruesit dhe për qëllime targetimi reklamash

Targetimi

E përkohshme (1 ditë)

Po (Google)

IDE (domeni “.doubleclick.net”)

Google përdor një ose më shumë kuki për reklamat që Google ofron nëpër rrjet. Një prej kukive kryesore të reklamave në sajtet jashtë Google quhet “IDE” dhe ruhet në shfletuesit nën domenin doubleclick.net.

Targetimi

E përkohshme (1 vit)

Po (Google)

4.5 Analitika e palës së parë

Ky uebsajt përdor Google Analytics, një shërbim analitike uebi i ofruar nga Google, Inc. Google Analytics përdor “kukit” për ta ndihmuar këtë uebsajt që të analizojë se si ju po e përdorni këtë uebsajt. Informacioni i gjeneruar nga kuki rreth përdorimit tuaj të këtij uebsajti (shënim: Daikin ka zgjedhur të aplikojë opsionin “IP Masking” në mënyrë që Google Analytics të heqë tetë shifrat e fundit të adresës suaj IP përpara se ta përdorë dhe ruajë) do të transmetohet dhe do të ruhet nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Google do ta përdorë këtë informacion për qëllimin e vlerësimit të përdorimit tuaj të këtij uebsajti, hartimit të raporteve mbi aktivitetin e uebsajtit për operatorët e uebsajtit dhe ofrimit të shërbimeve të tjera në lidhje me aktivitetin e uebsajtit dhe përdorimin e internetit. Google mund ta transferojë gjithashtu këtë informacion te palë të treta kur kjo kërkohet me ligj, ose kur këto palë të treta e përpunojnë informacionin për llogari të Google. Google nuk do ta shoqërojë adresën tuaj (të pjesshme) IP me të dhëna të tjera që mbahen nga Google. Duke përdorur këtë uebsajt, ju pranoni që të përpunoni të dhënat rreth jush nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e përcaktuara më lart.

Emri i kukit

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palët e treta

__utma

Ky kuki normalisht shkruhet në shfletues pas vizitës suaj të parë në këtë uebsajt nga ai shfletues i uebit. Nëse kuki është fshirë prej jush dhe shfletuesi më pas e viziton këtë uebsajt, shkruhet një kuki i ri __utma me një ID të ndryshme unike. Ky kuki përdoret për të përcaktuar vizitorët unikë në këtë uebsajt dhe përditësohet me çdo shikim faqeje. Gjithashtu, ky kuki është i pajisur me një ID unike që Google Analytics e përdor për të siguruar vlefshmërinë dhe aksesueshmërinë e kukit si një masë sigurie shtesë.

Analitika e palës së parë (Google Analytics)

E përkohshme
(2 vjet)

Jo

__utmz

Ky kuki ruan llojin e referimit të përdorur prej jush për të arritur në këtë uebsajt, qoftë përmes një metode të drejtpërdrejtë, një lidhjeje referimi, një kërkimi uebsajti ose një fushate të tillë si reklamë apo lidhje emaili. Përdoret për të llogaritur trafikun e motorit të kërkimit, fushatat e reklamave dhe navigimin në faqe brenda këtij uebsajti. Kuki përditësohet me çdo pamje të faqes në këtë uebsajt.

Analitika e palës së parë (Google Analytics)

E përkohshme
(6 muaj)

Jo

__utmb

Ky kuki përdoret për të përcaktuar dhe përdorur një sesion përdoruesi me këtë uebsajt. Kur shikoni një faqe në këtë uebsajt, kodi i Google Analytics përpiqet ta përditësojë këtë kuki. Nëse nuk e gjen kukin, shkruhet një i ri dhe një sesion i ri krijohet. Sa herë që ju vizitoni një faqe tjetër në këtë uebsajt, ky kuki përditësohet dhe skadon brenda 30 minutash, duke vazhduar kështu një sesion të vetëm për sa kohë që aktiviteti juaj vazhdon brenda intervaleve 30 minutëshe. Ky kuki skadon kur ndaloni në një faqe në këtë uebsajt për më shumë se 30 minuta.

Analitika e palës së parë (Google Analytics)

E përkohshme
(30 minuta)

Jo

__utmc

Ky kuki funksionon së bashku me kukin __utmb për të përcaktuar nëse do të krijohet ose jo një sesion i ri për ju. Ky kuki skadon kur ju dilni nga shfletuesi.

Analitika e palës së parë (Google Analytics)

Sesioni

Jo

google_experiment_mod (për internetin)

Kuki që përdoret nga Google AdSense për të eksperimentuar se cila reklamë performon më mirë në një uebsajt

Performanca

E vazhdueshme

Jo

labelVersion

Kuki që përdoret për të ruajtur se për cilin aplikim (internet ose portal) dhe gjuhë përdoren etiketat e ngarkuara. Nëse kjo përputhet me aplikimin dhe gjuhën e ngarkuar aktualisht, atëherë etiketat që ruhen në kukin “labels” ngarkohen dhe përdoren për aplikimin aktual. Ndryshe, ekzekutohet një kërkesë për AEM për të marrë etiketat e sakta

Performanca

Sesioni

Jo

tagVersion

Kuki që përdoret për të ruajtur se për cilin aplikim (internet ose portal) dhe gjuhë përdoren skedat e ngarkuara. Nëse kjo përputhet me aplikimin dhe gjuhën e ngarkuar aktualisht, atëherë skedat që ruhen në kukin “tags” ngarkohen dhe përdoren për aplikimin aktual. Ndryshe, ekzekutohet një kërkesë për AEM për të marrë skedat e sakta

Performanca

Sesioni

Jo

userProfile (vetëm për portalin)

Kuki që përdoret për të ruajtur profilin e plotë të një përdoruesi që është identifikuar aktualisht në aplikimin e portalit. Ky informacion përdoret nga bibliotekat e Javascript, si p.sh. Angular, për të pasur performancë më të mirë në mënyrë që të nevojitet vetëm 1 kërkesë te AEM për të marrë profilin e përdoruesit

Performanca

Sesioni

Jo

_gat_UA-18760145-3 (për internetin)

Ky është një kuki motivi i vendosur nga Google Analytics, ku elementi i motivit në emër përmban numrin unik të identitetit të llogarisë ose uebsajtit me të cilin ka lidhje (internetin në këtë rast). Duket se është një variacion i kukit _gat që përdoret për të kufizuar sasinë e të dhënave të regjistruara nga Google në uebsajtet me volum të lartë trafiku.
Qëllimi kryesor i këtij kuki është: Performanca

Performanca

E përkohshme (1 ditë)

Jo

_gat_UA-63939766-1 (për portalin)

Ky është një kuki motivi i vendosur nga Google Analytics, ku elementi i motivit në emër përmban numrin unik të identitetit të llogarisë ose uebsajtit me të cilin ka lidhje (portalin në këtë rast). Duket se është një variacion i kukit _gat që përdoret për të kufizuar sasinë e të dhënave të regjistruara nga Google në uebsajtet me volum të lartë trafiku.
Qëllimi kryesor i këtij kuki është: Performanca

Performanca

E përkohshme (1 ditë)

Jo

_hjIncludedInSample (HotJar)

Ky kuki shoqërohet me funksionin dhe shërbimet e analitikës së uebit nga Hot Jar, një kompani me qendër në Maltë. Identifikon në mënyrë unike një vizitor gjatë një sesioni të vetëm shfletuesi dhe tregon se janë të përfshirë në një shembull audience.
Qëllimi kryesor i këtij kuki është: Performanca

Performanca

Sesioni

Jo

4.6 Analitika e palës së tretë

Emri i kukit

Qëllimi

Kategoria

Skadenca

Palët e treta

BizoID (domeni “.ads.linkedin.com”)

Kuki që vendoset nga LinkedIn dhe përdoret për të grumbulluar statistika rreth reklamave të LinkedIn

Performanca

E përkohshme (1 ditë)

Po

UserMatchHistory (domeni “.ads.linkedin.com”)

Kuki që vendoset nga LinkedIn dhe përdoret për të grumbulluar statistika rreth reklamave të LinkedIn

Performanca

E përkohshme (1 ditë)

Po

Versioni 1.1 Korrik 2013