Skip to main content

Programi Ndërkombëtar i të Diplomuarve të Rinj

Sapo jeni diplomuar dhe keni ambicie për të punuar në nivel ndërkombëtar? Programi Ndërkombëtar i të Diplomuarve të Rinj të Daikin Europe u ofron pjesëmarrësve të përzgjedhur mundësinë të fitojnë përvojë ndërkombëtare bashkë me trajnim të gjerë për të filluar karrierën e tyre te Daikin.

bg-image

Fillimi i karrierës suaj ndërkombëtare

Programi Ndërkombëtar i të Diplomuarve të Rinj te Daikin është një mundësi unike për të eksploruar fillimisht interesat tuaja, për të gjetur pasionin tuaj dhe për të zhvilluar aftësitë tuaja në Belgjikë. Pas kësaj ju mund të zhvilloni më tej karrierën tuaj duke punuar jashtë vendit.

Brenda një viti, ju do të punoni në departamente të shumta të Daikin, do të merrni trajnim të plotë nga pjesëtarë të ekipit dhe ftoheni të bëheni pjesë e një prej zyrave tona partnere jashtë vendit për të shtuar përvojën tuaj në një kontekst ndërkombëtar.

Programi

Trajnimi pranë Daikin është një mundësi unike për të diplomuarit që kërkojnë të eksplorojnë interesat e tyre, për të gjetur pasionin e tyre dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre. Brenda një viti, si pjesëmarrës do të punoni në departamente të shumta të Daikin, do të merrni trajnim të plotë nga pjesëtarë të ekipit dhe ftoheni të bëheni pjesë e një prej zyrave tona partnere jashtë vendit për të vënë në provë njohuritë e tyre.

Trajnimi ndërkombëtar 1-3 muaj

Muaji 1 - 8: Selia e EMEA

 • Mësoni rreth kompanisë dhe kulturës
 • Punoni në projekte specifike në 2 departamente të ndryshme
 • Thelloni përvojën tuaj në fushat kyçe
Trajnimi ndërkombëtar 4-7 muaj

Muaji 9 - 12: Jashtë vendit

 • Një përvojë ndërkombëtare sfiduese në një prej filialeve ose fabrikave tona të prodhimit brenda Grupit të Daikin Europe
 • Përjetoni sërish një fushë të ndryshme dhe fitoni njohuri shtesë
 • Zbuloni ndryshimin mes punës në Selinë Qendrore dhe një dege lokale
Trajnimi ndërkombëtar 8-12 muaj

 • Fitoni një pozicion brenda Grupit të Daikin Europe, në Belgjikë ose jashtë saj • Fitoni përvojë më të thellë brenda një fushe specifike • Jini i hapur ndaj rrotacionit ndërkombëtar për të ndarë njohuritë tuaja dhe për të zgjeruar përvojën

Programi fillon në selinë qendrore të EMEA në Belgjikë (Ostend, Ghent ose Bruksel)

3-4 muajt e fundit të programit, ju ofrohet sfida e një përvoje ndërkombëtare pranë një prej organizatave tona partnere të shitjes ose të prodhimit.

bg-image

Pas programit

Pas përfundimit të këtij programi njëvjeçar, juve ju caktohet një pozicion brenda Grupit të Daikin Europe (në Belgjikë ose jashtë saj) ku përvoja juaj do të jetë jashtëzakonisht e çmuar.

Ju përfitoni mundësinë që të fokusoni vëmendjen tuaj në një fushë të caktuar dhe të zgjeroni përvojën tuaj në këtë fushë për një periudhë kohe më të gjatë.

Gjatë karrierës suaj ju qëndroni i hapur ndaj një rrotacioni ndërkombëtar brenda grupit, për të ndarë njohuritë tuaja dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar.

Disa prej vendndodhjeve tona

Procesi i përzgjedhjes

Në varësi të vendit ku ju banoni, procesi i përzgjedhjes mund të variojë. Megjithatë, procedura e përgjithshme pas dorëzimit të aplikimit tuaj, është fillimisht ftesa për një intervistë personale pranë një prej zyrave tona të Daikin.

Pas kësaj do t’ju kërkojmë të plotësoni disa teste online dhe në fazën e fundit do t’ju ftojmë të vizitoni zyrën tonë të Belgjikës për një intervistë përfundimtare. Nëse gjithçka shkon mirë, do t’ju ofrojmë një kontratë pa afat.

Profili juaj

Karriera e Daikin - Profili juaj
 • Ju jeni kandidat i ri i diplomuar në inxhinieri ose ekonomik, dhe keni interes të fortë në proceset e kompanisë
 • Ju nuk kufizoheni në fushën tuaj të njohurive, por keni një interes të fortë në fitimin e një përvoje më të gjerë
 • Ju jeni i gatshëm të kaloni një periudhë të parë trajnimi jashtë vendit, por jeni gjithashtu i disponueshëm që edhe pas trajnimit të punoni jashtë vendit
 • Zotëroni njohuri të forta të gjuhës angleze

Oferta jonë

Karriera e Daikin - Oferta jonë
 • Një mjedis ndërkombëtar në një kompani lider në treg
 • Një numër përvojash shumë të ndryshme, disa jashtë zonës ku ndiheni komodë, gjë që ju lejon të zgjeroni njohuritë
 • Një kontratë e përhershme në selinë tonë qendrore në Belgjikë
 • Përvojë praktike gjatë trajnimit tuaj dhe trajnime zyrtare për të zgjeruar njohuritë tuaja
 • Një mundësi për të fituar përvojë ndërkombëtare
 • Një pagë konkurruese, e plotësuar nga një paketë me përfitime ekstra-ligjore