Skip to main content

Akademia Daikin Europe

Zhvillohuni dhe rrituni me Daikin.

bg-image

Forconi talentin tuaj

Daikin Europe Academy është qendra jonë e trajnimit të brendshëm e krijuar për të forcuar njohuritë dhe aftësitë e punonjësve dhe partnerëve tanë të biznesit. Ne i vendosim punonjësit tanë të parët duke u dhënë trajnime brenda kompanisë përmes katër programeve të veçanta që variojnë nga programi teknik dhe komercial deri tek ai i lidershipit dhe i menaxhimit. Punonjësit ndajnë talentin e tyre, idetë dhe energjinë e tyre, dhe ne u ofrojmë atyre shansin të përmirësojnë aftësitë dhe të zhvillojnë potencialin e tyre.

Trajnimi për aftësitë

Forconi aftësitë tuaja bazë, të tilla si negocimin, teknikat e prezantimit dhe mendimin cilësor.

Trajnimi teknik

Fitoni njohuri rreth produkteve dhe tregjeve të reja që lidhen me markën Daikin.

Trajnimi i menaxhimit dhe i lidershipit

Zhvilloni aftësi kyçe lidershipi me teknika efikase për planifikim strategjik, vendimmarrje, etj.

Trajnimi komercial

Menaxhoni dhe forconi kohezionin komercial të një ekipi dhe merrni pjesë në ushtrime praktike që zbatohen në përvojat e botës reale.