Skip to main content

Pajisja e shkollave me ventilim efikas mekanik

Daikin së fundmi pajisi me zgjidhje ventilimi një projekt që përfshin dy objekte të shkollave të mesme në Holandë. Sistemet HVAC do të sigurojnë ftohje dhe ngrohje komode dhe do të garantojnë standarde të larta të cilësisë së ajrit të brendshëm për 3355 studentë dhe punonjës.

 

Produktet

4x Daikin AHU – Modular R duke përfshirë modulin DX

1x Daikin AHU – Professional duke përfshirë HW, serpentinën DX coil dhe panelin e kontrollit

 

Situata

Projekti mbuloi objektet arsimore në bashkitë Putten dhe Ermelo, me 4 njësi modulare R të instaluara në shkollën në Putten dhe njësinë profesionale të instaluar në shkollën në Ermelo. Të dyja sistemet do të garantojnë cilësi të shkëlqyer të ajrit në klasa dhe zyra, si dhe do të ofrojnë komoditet për ngrohje dhe ftohje.

Një nga nxitësit kryesorë për zgjedhjen e Daikin ishte qëndrueshmëria mjedisore. Shkollat janë të certifikuara nga OKB-ja si Eco-School (Shkolla Ekologjike), prandaj po kërkonin sisteme HVAC që do t'i ndihmonin ata të arrinin objektivat e tyre sfiduese të qëndrueshmërisë mjedisore duke përdorur AHU me efikasitet të lartë energjie të mundësuar nga energjia diellore. 

Projekti synonte gjithashtu të krijonte një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm si për studentët ashtu edhe për punonjësit, duke u ofruar atyre komoditet dhe cilësi të mirë të ajrit të brendshëm. 

 

Zgjidhja

Daikin plotësoi nevojat e përdoruesit përfundimtar për sa i përket efikasitetit të energjisë falë teknologjisë së tij të avancuar si dhe duke krijuar një mjedis të mirë të brendshëm për njerëzit. 

Ajri i brendshëm është zakonisht më i ndotur se ajri i jashtëm pasi përmban një gamë të gjerë grimcash apo edhe virusesh. Pra, cilësia e dobët e ajrit të brendshëm është një simptomë e një mjedisi jo të shëndetshëm, i cili ndikon negativisht në aftësitë njohëse të njerëzve ose i bën ata të sëmuren më shpesh. Sistemet e mira të ajrosjes mund ta reduktojnë këtë, duke krijuar ambiente më të shëndetshme.

Njësitë e trajtimit të ajrit Daikin ndihmojnë në sigurimin e ajrosjes së duhur të ambienteve dhe filtrimit të ajrit të brendshëm, në mënyrë që pasagjerët të mund të thithin ajrin më të pastër të mundshëm gjatë punës ose studimit.

Lexoni më shumë këtu rreth mënyrës se si ajrosja mekanike mund të ndihmojë në minimizimin e përhapjes së koronavirusit

Artikujt përkatës