Skip to main content

Një zgjidhje modulare e sistemit me çiller për një ndërtesë zyre

Për të përmbushur nevojat për ftohje të një ndërtese zyre nga një bankë e madhe spanjolle, Daikin së fundi siguroi njësi çiller nga seria R-32 Small Inverter Chiller.

 

Produktet

8x EWAT-CZ

Kapaciteti total i ftohjes: 800 kW

 

Situata

Projekti në Girona, Spanjë, rinovoi një sistem të vjetër HVAC për të pajisur ndërtesën me një sistem më efikas, me qëndrueshmëri mjedisore dhe fleksibël. Duke qenë se pjesë të ndryshme të ndërtesës përdoren për qëllime të ndryshme, Daikin prezantoi konceptin e modularitetit.

Duke përdorur 8 Small Inverter Chiller, ngarkesa e ftohjes është fleksibël, në mënyrë që të plotësojë kërkesën aktuale nga çdo pjesë e ndërtesës, pavarësisht nga koha e ditës ose sezoni.

 

Lexoni më shumë këtu rreth serisë së re Small Inverter Chiller

 

Zgjidhja

Përveç efikasitetit të energjisë, dorëzimi i shpejtë ishte gjithashtu i rëndësishëm pasi klienti kishte një afat që nuk priste. Seria R-32 Small Inverter Chiller është gjithmonë e disponueshme nga stoku, gjë që mundësoi që projekti të përfundonte në kohë.

Siguria ishte gjithashtu e rëndësishme dhe falë përvojës gjithëpërfshirëse të Daikin në zhvillimin e teknologjisë R-32, u dorëzuan njësitë R-32 Small Inverter Chiller.

 

Në vitin 2018, Daikin ishte inovator i hershëm dhe bëri historinë duke prezantuar çillerët e parë me agjentin ftohës R-32, të ndjekur nga njësitë me spirale me ftohje të lirë në të njëjtin vit dhe pompën e nxehtësisë R-32 në vitin 2020.

Sot, marka Daikin ka numrin më të madh të instalimeve R-32 në botë. Kjo është një dëshmi e përvojës, njohurive, cilësisë dhe sigurisë së produkteve të saj R-32.

 

Lexoni më shumë këtu se si Daikin është pionier në zhvillimin e teknologjisë së R-32.

Artikujt përkatës