Skip to main content

Teknologjia e inverterit nga Daikin

Projektuar për t'ju kursyer energji.

teknologjia e inverterit

Eliminoni vajtjen dëm të energjisë

Kondicionerët dhe pompat e nxehtësisë ruajnë temperaturën e vendosur duke ftohur kur temperatura e dhomës rritet mbi temperaturën e vendosur dhe duke ngrohur kur temperatura bie nën temperaturën e vendosur.

Në vend që të harxhohet energji duke nisur dhe ndaluar, inverteri e rregullon shpejtësinë e motorit që të jetë më e lartë ose më e ulët, në mënyrë që ai të funksionojë vazhdimisht dhe me më shumë efikasitet në planin afatgjatë. Duke ruajtur një hap të qëndrueshëm, teknologjia jonë e inverterit redukton konsumin me 30% kur krahasohet me sistemet tradicionale me ndezje/fikje.

Teknologjia jonë e inverterit është e ngjashme në funksionim. Ajo kërkon më shumë energji për t'u ndezur dhe ndaluar sesa për të punuar me një ritëm të vazhdueshëm.

Kondicioneri i llojit pa inverter

Kondicioneri i llojit pa inverter

Kur një njësi funksionon në një motiv ndezjeje dhe ndalimi, pushimi dhe më pas ndezje dhe ndalim sërish, ajo përdor më shumë energji.

Kondicioneri i llojit me inverter

Kondicioneri i llojit me inverter

Kur ruhet një ritëm i përshtatshëm, njësia vazhdon të funksionojë pa e çuar dëm energjinë.

Komoditet i vazhdueshëm me klimë stabël

Inverteri e përshtat vazhdimisht daljen e vet në ftohje dhe ngrohje për t'iu përshtatur temperaturës së dhomës. Kombinuar me reduktimin e ndezjes, ai ruan vazhdimisht temperaturën ideale.

Reduktoni konsumin e energjisë me 30%

Inverteri e monitoron dhe rregullon temperaturën e ambientit sa herë që nevojitet. Në vend që të harxhohet energji duke nisur dhe ndaluar, inverteri e rregullon shpejtësinë e motorit në mënyrë që ai të funksionojë me më shumë efikasitet në planin afatgjatë.