Filtër ISO ePM10 50% (M5/F5)

UATYAEPM1050

Para-filtri

UATYAEPM1050

Karakteristikat e produktit

  • E disponueshme si zëvendësuese e filtrit ISO të ashpër 75%
  • Filtrim paraprak për cilësi të përshtatshme të ajrit të brendshëm
  • Material me fibër sintetike, optimizuar për të garantuar klasin e kërkuar të filtrimit dhe për të minimizuar humbjet e nxehtësisë
  • Në kombinim me serinë për tarracë R-32

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.