VRV 5 heat recovery

VRV 5 - REYA-A

The sustainability champion

REYA-A

Product Features

  • Ekuivalent i reduktuar i CO2, falë përdorimit të agjentit ftohës R-32 me GWP më të ulët dhe mbushjes më të ulët me agjent ftohës
  • Qëndrueshmëri maksimale gjatë gjithë ciklit të jetës falë pozicionit lider në treg për efikasitetin sezonal në jetë reale
  • Prodhimi i ngrohjes dhe ujit të ngrohtë "falas" sigurohet përmes transferimit të nxehtësisë nga zonat që kërkojnë ftohje në zonat që kërkojnë ngrohje ose ujë të ngrohtë
  • Ofron fleksibilitet në instalim njësoj si R-410A
  • Njësi të brendshme të projektuara posaçërisht për R-32, që sigurojnë zhurmë të ulët dhe efikasitet maksimal
  • Komoditeti i përkryer personal për miqtë/banorët përmes ftohjes dhe ngrohjes së njëkohshme

Documentation

Sorry, we could not find any documents.