Tabela e specifikimeve për JEHSCU-CM1

JEHSCU0200CM1 JEHSCU0250CM1 JEHSCU0300CM1
Refrigerating capacity Refrigerating capacity-=-Medium temperature Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-134a Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-134a-=-Nom-=-kW kW 2.13
    Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-407F Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-407F-=-Nom-=-kW kW 3.33 3.82 4.63
Parameters at full load and ambient temp. 43°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 1.32
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.42
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 1.87
Pesha Njësia kg 69.7 71.7 73.7
Antipiretik GWP   1,430
  Type   R-134a
Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A) Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   1.92
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 2.13
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 1.11
Fuqia në hyrje Power input-=-Medium temperature Power input-=-Medium temperature-=-R-407F Power input-=-Medium temperature-=-R-407F-=-Nom-=-kW kW 1.74 2.09 2.66
    Power input-=-Medium temperature-=-R-134a Power input-=-Medium temperature-=-R-134a-=-Nom-=-kW kW 1.11
COP COP-=-Medium temperature COP-=-Medium temperature-=-R-134a   1.92
    COP-=-Medium temperature-=-R-407F   1.92 1.83 1.74
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 1,101 1,101 1,101
    Thellësia mm 444 444 444
    Lartësia mm 662 662 662
Veshja e jashtme Ngjyra   Gri e hapur Gri e hapur Gri e hapur
Ventilatori Lloji   Me bosht Me bosht Me bosht
Power supply Faza   1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230
Shënime (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Niveli i presionit të zhurmës matet në 10 m në dhomë anekoike (2) - Niveli i presionit të zhurmës matet në 10 m në dhomë anekoike (2) - Niveli i presionit të zhurmës matet në 10 m në dhomë anekoike
  (3) - Funksionimi i tij mbështetet në gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Funksionimi i tij mbështetet në gaze të fluorinuara të efektit serrë (3) - Funksionimi i tij mbështetet në gaze të fluorinuara të efektit serrë