Skip to main content
RTD - Kontroll universal

RTD-RA

RTD-RA

Karakteristikat e produktit

  • Ndërfaqe Modbus për monitorimin dhe kontrollin e njësive të brendshme të banimit
  • Kontrolli në grup (klon nga masteri RTD)
  • Kursim i energjisë me lidhje PIR dhe Di