Skip to main content
VRV rezervë

VRVIII-Q - RQCEQ-P3

Zëvendësim i shpejtë; dhe cilësor për sistemet R-22 dhe R-407C
RQCEQ-P3

Karakteristikat e produktit

 • Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase, duke qenë se duhet të zëvendësohet vetëm njësia e brendshme dhe njësia e jashtme, që do të thotë se nuk duhet kryer asnjë punim brenda ndërtesës
 • Mund të arrihen rritje më të mëdha se 40% në efikasitet, falë zhvillimeve teknologjike në teknologjinë e pompave të nxehtësisë dhe agjentit ftohës më efikas R-410A.
 • Instalim me më pak ndërhyrje dhe më pak konsum kohe krahasuar me instalimin e një sistemi të ri, duke qenë se mund të ruhen tubat e agjentit ftohës
 • Mbushja unike automatike me agjent ftohës eliminon nevojën për të llogaritur volumin e agjentit ftohës dhe lejon zëvendësimin e sigurt të pjesëve zëvendësuese konkurrente
 • Pastrimi automatik i tubave të agjentit ftohës siguron një rrjet tubash të pastër, edhe kur ka ndodhur prishje e kompresorit
 • Mundësi për të shtuar njësi të jashtme dhe për të shtuar kapacitetin pa ndryshuar tubacionin e lëngut ftohës
 • Mundësi për t’i përhapur fazat e ndryshme të zëvendësimit falë dizajnit modular të sistemit VRV
 • Mbajeni sistemin tuaj në gjendje optimale përmes Daikin Cloud Service:: Monitorim 24 orë në ditë, 7 ditë në javë për efikasitet maksimal, më shumë jetëgjatësi dhe shërbim të menjëhershëm mirëmbajtjeje falë parandalimit të avarive

Përfitimet

 • Inverteri

  Inverteri

  Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.

 • Replacement technology

  Replacement technology

  Quick and quality system replacement in the most cost effective way

 • Variable refrigerant temperature

  Variable refrigerant temperature

  The intelligent systems ensures highest energy savings with additional comfort to better suit application requirements.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën