Skip to main content
Përshtatës për monitorimin dhe kontrollin e jashtëm qendror

VRV - KRP2A62

Kontrolloni në distancë njësitë e brendshme
KRP2A62

Karakteristikat e produktit

  • Ndezje dhe fikje në distancë për deri në 128 njësi të brendshme (64 grupe) përmes F1F2
  • Treguesi i alarmit / fikja në rast zjarri
  • Rregullimi në distancë i vlerës së aktivizimit të temperaturës
  • Nuk mund të përdoret në kombinim me një kontrollues qendror

Dokumentimi

Shkarko gjuhën