Skip to main content
Kuti instalimi për përshtatësin PCB

KRP1D93A

Për të instaluar PCB për përshtatës kur nuk ka hapësirë për kuti çelësash
KRP1D93A

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me njësi të varur në tavan me fryrje ajri në 1 drejtim
  • Pllaka e montimit KKSAP50A56 nevojitet për kategorinë e kapacitetit 35-50

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.