Skip to main content
Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQM23M64T

KHRQM23M64T

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa metrike për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeksin e kapacitetit 290 deri 639
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.