Skip to main content
Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQ23M29T9

KHRQ23M29T9

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa imperiale për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeksin e kapacitetit 200 deri 289
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.