Skip to main content
Konvektor i pompës ngrohëse

Daikin Altherma HPC - FWXT-ATV3CL

Kombinimi i optimizuar në ftohje dhe ngrohje i efikasitetit, komoditetit dhe fleksibilitetit
FWXT-ATV3CL

Karakteristikat e produktit

  • Kapacitet i lartë ngrohës/ftohës përmes konveksionit të detyruar
  • Lidhja e tubacioneve në anën e majtë
  • Optimizuar për kombinimin me pompat e nxehtësisë, T e qarkullimit (°C) ulet në 35 °C në regjimin e ngrohjes
  • Njësi e brendshme e montuar në mur
  • Njësia është e pajisur me një ekran kontrolli që funksionon me një telekomandues me infra të kuqe

Dokumentimi

Shkarko gjuhën