Skip to main content
Njësi fleksibël

FWR-AT

Njësi me motor ventilatori BLDC për montim horizontal ose vertikal. Rregullim i vazhdueshëm i qarkullimit të ajrit dhe modulim i shpejtësisë së ventilatorit
FWR-AT

Karakteristikat e produktit

  • Për instalime me montim në mur ose në tavan: zgjidhje ideale për hapësirat komerciale pa tavane të varura
  • Deri në 70% kursim energjie me teknologjinë e motorit DC pa karbonçina krahasuar me teknologjinë tradicionale
  • Rregullim në çast sipas ndryshimeve të temperaturës dhe lagështisë relative
  • Nivel i ulët zhurme gjatë funksionimit
  • Zgjidhje shumë fleksibël: përmasa, topologji tubacioni dhe valvula lidhjeje të shumëllojshme
  • Kërkon shumë pak hapësirë instalimi

Dokumentimi