Skip to main content
Njësi e fshehur në tavan me ESP mesatare

FWP-CTN

Njësi me motor ventilatori BLDC për montim në tavan. Efikasitet i lartë, rregullim i vazhdueshëm i qarkullimit të ajrit dhe modulim i shpejtësisë së ventilatorit
FWP-CTN

Karakteristikat e produktit

  • Deri në 50% kursim energjie me teknologjinë e motorit DC pa karbonçina krahasuar me teknologjinë tradicionale
  • Rregullim në çast sipas ndryshimeve të temperaturës dhe lagështisë relative
  • Zgjidhje shumë fleksibël: përmasa, topologji tubacioni dhe valvula lidhjeje të shumëllojshme
  • Modulim i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit që rezulton në emetime të reduktuara të zhurmës, në krahasim me ventilkonvektorët me motor AC me shpejtësi fikse
  • Lidhjet e ujit mund të ndryshohen me lehtësi në vend nga instaluesi

Dokumentimi

Shkarko gjuhën