Skip to main content
Njësi lloj fleksibël i fshehur me ESP të ulët

FWE-DATN5V3-L

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal ose vertikal
FWE-DATN5V3-L

Karakteristikat e produktit

  • Lidhja e kundërt e ujit dhe elektrike: Lidhja e majtë e ujit dhe lidhja e djathtë elektrike
  • Lartësia e ulët e kasës së njësisë prej 200 mm
  • Ventilator Sirocco që ofron funksionim me zhurmë të ulët
  • Kontroll i hapur
  • Kombinime të shumta të valvulave të montuara në fabrikë
  • Filteri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për t'u pastruar.
  • Fleksibilitet i rritur i cilësimit të kapacitetit në terren

Dokumentimi

Shkarko gjuhën