Skip to main content
Njësi e fshehur në tavan me ESP mesatare

FWB-CFN

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal
FWB-CFN

Karakteristikat e produktit

  • Rregullim në çast sipas ndryshimeve të temperaturës dhe lagështisë relative
  • Zgjidhje shumë fleksibël: përmasa, topologji tubacioni dhe valvula lidhjeje të shumëllojshme
  • Modulim i vazhdueshëm i shpejtësisë së ventilatorit që rezulton në emetime të reduktuara të zhurmës, në krahasim me ventilkonvektorët me motor AC me shpejtësi fikse
  • Lidhjet e ujit mund të ndryshohen me lehtësi në vend nga instaluesi

Dokumentimi

Shkarko gjuhën