Skip to main content
PCB e kërkuar

EKRP1AHT

EKRP1AHT

Karakteristikat e produktit

  • Komunikon me njësinë e brendshme kur përdoren disa kontrolle me vlerë aktivizimi
  • E nevojshme për t'u lidhur me termostatet e dhomës EKRTR/EKRTW

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.