Skip to main content
Ngrohës i pllakës së poshtme

VRV - EKBPH-T

Për t’i mbajtur vrimat e shkarkimit pa akull në kushte ekstreme moti
EKBPH-T

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me njësitë e jashtme me fryrje nga lart VRV IV dhe VRV 5
  • Vetëm për kushte ekstreme moti me periudha të gjata temperature të ulët ambienti dhe nivele të larta lagështire
  • Mbajini vrimat e shkarkimit të hapura gjatë gjithë kohës, duke u siguruar që shkëmbyesi i nxehtësisë të mos ketë akumulim akulli

Dokumentimi

Shkarko gjuhën