Skip to main content
Pompë ngrohëse hibride Daikin Altherma

Daikin Altherma - EHYKOMB-AA3

Teknologji hibride që kombinon gazin dhe pompën e nxehtësisë ajër-ujë për ngrohje dhe ujë të ngrohtë
EHYKOMB-AA3

Karakteristikat e produktit

  • Pompa hibride e ngrohjes Daikin Altherma kombinon teknologjinë e pompës ujë-ajër me teknologjinë e kondensimit me gaz
  • Modul gazi me montim në mur
  • Në varësi të temperaturës së jashtme, çmimeve të energjisë dhe ngarkesës së ngrohjes së brendshme, pompa ngrohëse hibride Daikin Altherma gjithmonë zgjedh modalitetin më ekonomik për të funksionuar
  • Kosto e ulët në investim: nuk është nevoja të zëvendësohen radiatorët ekzistues (deri në 80°C) dhe tubacionet
  • Ofron ngrohtësi të mjaftueshme në aplikimet e rinovimit sepse të gjitha ngarkesat e ngrohjes mbulohen deri në 32kW
  • Instalim i lehtë dhe i shpejtë falë dimensioneve kompakte dhe ndërlidhjeve të shpejta

Dokumentimi