Skip to main content
Ndërfaqe BACnet

BACnet Interface - DMS502A51

Sistem i integruar kontrolli për lidhje të pandërprerë mes VRV dhe sistemeve BACnet BMS
DMS502A51

Karakteristikat e produktit

  • Ndërfaqe për sistemin BMS
  • Kontrolloni dhe monitoroni deri në 64 njësi/grupe të brendshme

Përfitimet

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën