Skip to main content
Kontroll i unifikuar për NDEZJE/FIKJE

DCS301B51

Ofron kontroll të njëkohshëm dhe individual për 16 grupe të njësive të brendshme
DCS301B51

Karakteristikat e produktit

  • Kontrolloni deri në 16 grupe (maksimumi 128 njësi të brendshme)

Përfitimet

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën

Shkarko gjuhën