Skip to main content
Telekomandë me tela Madoka.

Madoka - BRC1H52K

Një kontrollues plotësisht i riprojektuar i fokusuar për të përmirësuar përvojën e përdoruesit
BRC1H52K

Karakteristikat e produktit

 • Dizajn modern dhe elegant, i disponueshëm në 3 ngjyra për t’iu përshtatur çdo dizajni të brendshëm
 • Ndërfaqe me simbole për kontroll intuitiv me buton me prekje
 • Aplikacion intuitiv për të caktuar dhe kopjuar programet, për të caktuar funksionet e ruajtjes dhe monitorimin për përdoruesit e përparuar dhe menaxherët teknikë, si edhe për vënie në punë të lehtë dhe me kursim kohe për instaluesit
 • Kursim energjie falë integrimit të kartës çelës/kontaktit të dritareve, kufizimit të vlerës së aktivizimit dhe funksionit fleksibël të rikthimit, ndërkohë që sigurohet komoditeti i klientëve ose i banorëve
 • Zgjidhje me kosto efikase për aplikimet e ftohjes së infrastrukturave me rotacion të integruar të detyrave dhe funksionim rezervë
 • Funksionet fokusohen në nevojat bazë të klientit: NDEZJA/FIKJA, temperatura, regjimi, shpejtësia e ventilatorit, fletët, filtri
 • Kompakt, vetëm 85 x 85 mm, integrohet lehtë në kutitë standarde të instalimeve elektrike
 • Rregullimi automatik i orës verore/dimërore

Përfitimet

 • Ftohje e infrastrukturës

  Ftohje e infrastrukturës

  Largoni me besueshmëri, efikasitet dhe fleksibilitet nxehtësinë që krijohet vazhdimisht nga pajisjet e IT-së dhe serverit për të garantuar kohë pune maksimale ndërkohë që ofrohet kthimi më i mirë për investimin.

 • Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

  Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

  Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji

 • Programuesi javor i kohës

  Programuesi javor i kohës

  Mund të programohet për të nisur ngrohjen ose ftohjen në çdo kohë, mbi një bazë ditore ose javore.

 • Telekomanda me kabllo

  Telekomanda me kabllo

  Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit.

Dokumentimi

Shkarko gjuhën