Skip to main content
Kompleti i lidhjes me shumë module

VRV - BHFQ23P907

Lidh shumë modele në një sistem të vetë me gaz ftohës
BHFQ23P907

Karakteristikat e produktit

  • Për sistemin e rikuperimit të nxehtësisë me 2 module

Dokumentimi