Përshtatës i lidhjeve me dy sinjale daljeje

KRP1BA58

Lejon sinjalin e daljes të kompresorit ose të funksionimit të ventilatorit

KRP1BA58

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me kasetë me qarkullim rrethor
  • Opsioni nuk mund të kombinohet me panelin me vetëpastrim

Dokumentimi

Udhëzimi i instalimit