Përzgjedhësi mekanik i ftohjes/ngrohjes

VRV - KRC19-26

Lejon të ndërrojë një sistem pompe nxehtësie, ose një kuti BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, ngrohjes dhe ventilimit

KRC19-26

Karakteristikat e produktit

  • Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme ose kutisë BS

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.