Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQM23M75T

KHRQM23M75T

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa metrike për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeksin e kapacitetit 640 e lart
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.