Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQM23M29T9

KHRQM23M29T9

Product Features

  • Lidhje me përmasa metrike për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeksin e kapacitetit 200 deri 289
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Documentation

Sorry, we could not find any documents.