Koka REFNET

VRV - KHRQM23M29H

KHRQM23M29H

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa metrike për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 290
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.