Koka REFNET

VRV - KHRQM22M29H

KHRQM22M29H

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa metrike për sistemin me pompë nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 290
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.