Koka REFNET

VRV - KHRQ23M29H

KHRQ23M29H

Product Features

  • Lidhje me përmasa imperiale për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 290
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Documentation

Sorry, we could not find any documents.