Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQ23M20T

KHRQ23M20T

Product Features

  • Lidhje me përmasa imperiale për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 200
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Documentation

Sorry, we could not find any documents.