Bashkuesi REFNET

VRV - KHRQ23M20T

KHRQ23M20T

Karakteristikat e produktit

  • Lidhje me përmasa imperiale për sistemin me rikuperim nxehtësie VRV
  • Për indeks kapaciteti më të vogël se 200
  • Projektuar posaçërisht për të optimizuar qarkullimin e agjentit ftohës

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.